BusPhotoBuses

Plzeň, Autobus # 490

License Plate #:2P6 7802
City:Plzeň   Czech Republic
Facility:Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Model:Irisbus Citelis 12M
Built:2005
Serial number:2074
Current state: Out of service 
Service:Passenger car
19.6.2017 — Traffic accident / Dopravní nehoda
7/2017 — Offered for sale / Nabídnut k prodeji
12/2017 — Police training, vehicle severely damaged / Cvičení Policie ČR, vozidlo je silně poškozeno.


All comments to the photos of this vehicle

Secondary photos: hide / show
120 KB
2   87

Vozovna Karlov

Bus number 490 after police training. / Autobus číslo 490 po cvičení policie.

Thursday, December 14, 2017
Posted by Daniel Chvojka

¤

Vehicle lists: