БФАвтобусы
автобусная фотогалерея
Польша

Подкарпатское воеводство

Przedsiębiorstwo Usług Pasażerskich "Trans-Bus"
Przedsiębiorstwo Usług Pasażerskich "Trans-Bus" J. Górecki
список моделей

Krajowe i międzynarodowe przewozy osób "BAK-BUS" M список моделей
Прочее список моделей

PKS Connex Brzozów список моделей
Прочее список моделей

Przedsiębiorstwo Transportowe "Kontra" s.c. список моделей
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elmar
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Elmar" M. Woźniczak
список моделей

Transport Osobowo-Towarowy Janusz Zimny список моделей

Прочее список моделей

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. w Dębicy список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. список моделей
Usługi Transportowe "Monis" Gustaw Fediów список моделей
"Agatur" список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. список моделей
Firma Przewozowa "Marcel" Marcin Chmielarski список моделей
Janosik
Biuro Pośrednictwa Handlowego, Usług i Turystyki ''Janosik''
список моделей
Przedsiębiorstwo Handlowe "Eurokar" список моделей
Biuro Usług Turystycznych i Handlowych Trans-Europa список моделей
Przewóz Osób "Luna Trans" Małgorzata Wiech список моделей
Прочее список моделей

Przewóz Osób Paweł Kudła список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Urząd Miejski w Kolbuszowej список моделей
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej список моделей
Прочее список моделей

Przedsiębiorstwo Transportowe "Fekus" s.c. список моделей

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. w Krośnie список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. список моделей
Transport Drogowy "Barbara" Barbara Penar список моделей
FPHU "Miś" Robert Wielgos список моделей
Firma Przewozowa „Merkus” Małgorzata Lega список моделей
Прочее список моделей

PKS Connex Łańcut sp. z.o.o список моделей
Transpoll список моделей
Usługi transportowo-turystyczne Józef Podolec список моделей
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABX-2 Bartosz Bem список моделей
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łańcucie
список моделей
Transport Osobowy A&B Antoni Bytnar список моделей
Usługi Turystyczno-Transportowe "Karol-Travel"
Usługi Turystyczno-Transportowe "Karol-Travel" Zbigniew Kraus
список моделей
Baran Kazimierz список моделей
Прочее список моделей

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Leżajsku
список моделей
Usługi Transportowe Andrzej Baj список моделей
Prywatny Przewóz Osób "Rekord" список моделей
Usługi Transportowe "Grzesiek" Grzegorz Śliż список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Firma Przewozowa "Orzeł" Jerzy Orłowski список моделей
Прочее список моделей

Usługi Transportowe i Autokarowe "Univers" список моделей

Firma Handlowo-Usługowa "Eurobus" Mariusz Franków
Drugi adres firmy: 37-700 Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7
список моделей
Прочее список моделей

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. список моделей
PKS Connex sp. z o.o.
2004-02.07.2007 Następnie włączona w skład Veolii Podkarpacie Sędziszów Małopolski.
список моделей
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej список моделей
Usługi Przewozowe Renata i Piotr Konieczny список моделей
Biuro Turystyczne Eska список моделей
Прочее список моделей

Ogro-Trans Paweł Szumowicz список моделей

Start sp.j. Przewóz osób.
Start sp.j. Przewóz osób. Morawski M., Pałys S.K., Baran A., Fal M.
список моделей

Прочее список моделей

Biuro Podróży "Marek Travel" список моделей
"Bus-Express"
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Bus-Express" Andrzej Warchoł
список моделей
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie список моделей
Biuro Podróży OLI TOUR s.c список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Firma Usług Turystycznych i Handlowych "Sima Tours" список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu список моделей
Firma Handlowo-Usługowa 'Eurobus' Mariusz Franków список моделей
Biuro Usług Turystycznych Józef Hajduk список моделей
Firma Handlowo-Usługowa "Almar"
Firma Handlowo-Usługowa "Almar" Marian Mazurkiewicz
список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. список моделей
Santur Sanok список моделей
Autosan S.A. список моделей
Veolia Transport Bieszczady sp. z o.o.
Od 2010 r. Veolia Transport sp. z o.o.
список моделей
PKS Connex Sanok sp. z o.o.
Od 2008 r. do 2010 r. Veolia Transport Bieszczady sp. z o.o.
список моделей
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Sanok список моделей
Прочее список моделей

Veolia Transport Podkarpacie sp. z o.o.
Od 2010 Veolia Transport sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Sędziszów M
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Sędziszów Młp. Sp. z o.o.
список моделей
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Sędziszowie Młp.
список моделей
Firma przewozowa "Adam-Turs" Adam Medygrał список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli список моделей
Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej
Od 1 grudnia 2015r ZMKS został przejęty przez MZK Stalowa Wola.
список моделей
Прочее список моделей

Abrachamowicz Jan, Przewóz Osób 2004 список моделей

Prywatna Komunikacja Samochodowa, K. A. R. Szostek список моделей

Firma Handlowo-Usługowa ''Neobus'' список моделей
Прочее список моделей

Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej список моделей
''PKS Tarnobrzeg'', sp. z o.o. список моделей
Прочее список моделей

"B.B-Trans"
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "B.B-Trans" Bester Bożena (Bujak)
список моделей
Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak список моделей
Прочее список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Transport Osób i Towarów "Markpol" список моделей

Прочее список моделей

Прочее список моделей

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Jarosławiu список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A. список моделей
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Budexim" список моделей
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. список моделей
Прочее список моделей

ZKMS Jasło список моделей
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jaśle S.A. список моделей
Firma Przewozowa Hesta список моделей
Er-Bus список моделей
Прочее список моделей

Рекордсмены по региону
 
Самые новые фото